Kompjuterizovana stomatologija (CAD/CAM)

CAD/CAM stomatološki tretman sastoji se iz tri faze. Prva podrazumeva skeniranje pripremljenog zuba specijalnim intraoralnim skenerom (Omnicam). Potom sledi proces dizajniranja budućeg protetskog rada uz pomoć kompjuterskog softvera (CAD) praćen izradom savršeno oblikovane nadoknade od čistog keramičkog bloka koja u potpunosti imitira prirodni zub.

Od trenutka ulaska u ordinaciju pacijent može imati svoj osmeh u roku od nekoliko časova.

Prednosti CAD/CAM stomatologije