Implantologija

Zubni implantati su ozbiljan tehnološki napredak načinjen u stomatologiji. Nakon decenija istraživanja, isprobavanja i ispitivanja, stomatolozi danas imaju mogućnost da svojim pacijentima ponude ono što priroda nije – treće stalne zube. Implantat je titanijumski šraf koji se postavlja u viličnu kost i na taj način zamenjuje koren zuba koji nedostaje, a na koji se kasnije postavlja veštački keramički zub.

Ugradnja implantata obavlja se u lokalnoj anesteziji i traje oko 15 minuta po jednom implantatu. Procedura i oporavak su potpuno bezbolni. Nakon 4-6 meseci, na implantat se postavlja nosač za krunu, odnosno suprastruktura, na koju se odmah postavlja veštački keramički zub.

Implantati mogu biti: samostalne krunice, nosači budućih keramičkih mostova, a takođe mogu vršiti i stabilizaciju proteza.

MINI IMPLANTATI ZA STABILIZACIJU TOTALNE PROTEZE

Vrlo često javlja se problem sa donjom totalnom protezom koja ima slabu retenciju i stabilizaciju zbog prevelike resorpcije koštanog alveolarnog grebena, kao i funkcije jezika, pa samim tim pacijenti osećaju nelagodnost u toku nošenja proteze.

Takav problem nestabilne proteze rešava se ugradnjom dva implantata u donju vilicu, na koje se kasnije kači Vaša postojeća ili potpuno nova proteza.